poniedziałek, 24 stycznia 2011

Turkiet

Oozing från minareter anstiftan till bön bestämma rytmen i livet i Istanbul och andra turkiska städer. Detta skapar en atmosfär av samling och bön. För de muslimer som inte kan gå till moskén under sitt vanliga arbete vid tanken om Gud. Mattor i moskéerna är riktigt mjuka. Du kan luta dig tillbaka och begrunda. Totalt är det en kultur mycket mer statisk, som deponeras i den mänskliga befolkningen och ger en känsla av gemenskap, men förnekar individualism. Fem enkla regler kan kallas en muslim. En av dem är en plikt för allmosor, inte mindre än 2,5% av vinsten. Allt detta bidrar till det växande intresset för islam i västvärlden samt konfronterande attityd styrkor befriade honom Washington konsensus.